Maison

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Rozwój Aqua-Pro Gospodarstwo Rybackie Jezioro Wicko Łukasz Szostak poprzez budowę domków w Jezierzanach”, mająca na celu rozwinięcie przedsiębiorstwa poprzez budowę domków
w miejscowości Jezierzany, rozszerzenie prowadzonych usług i utworzenie nowych miejsc pracy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji:
liczba utworzonych miejsc pracy – 2,5 etatu, liczba utrzymanych miejsc pracy – 4,83 etatu.